Does Carrying Your Child Too Much Make Him a Spoiled Brat? Doctor Answers

Whenever your child gets hurt, whenever you hear him scream or cry, your frequent initial reaction is to rush and carry him immediately in your arms. And it’s just so confusing each time you hear someone advise you to shun carrying your kid too much or you’ll end up turning him into a spoiled brat, right?

Carrying Your Child

Photo from Pixabay

But does carrying your child frequently really make him a brat? A doctor finally answered this question.

“Hindi po totoo na magiging spoiled ang baby kapag parating kinakarga. Dapat niyong alalahanin na simula noong ipinanganak siya ay nagkaroon siya ng adjustment period. Dati nasa loob siya ng matress mo, medyo maligamgam ang swimming pool niya sa loob. Ang sustansiya niya ay automatic pumapasok sa pusod niya na galing sa kinakain mo….Naririnig niya ang boses mo nang malinaw,” netizen Belle Natino Martin shared the explanation of pediatrician Richard Mata.

“Noong pinanganak siya ay biglang nanlamig ang balat niya. Parang iyong feeling na lumabas ka sa dagat na may malamig na hangin. Gusto mo ng tuwalya, ‘di ba? Akala niya ay panandalian lang at ibabalik lang siya ulit sa maligamgam na swimming pool niya, pero hindi pala. So dadaan siya sa denial stage tapos acceptance stage para mag-move on na siya. Sa mga stage na iyan, kailangan nariyan ka upang ‘di siya gaanong mahirapan sa adjustment,” the expert continued.

In fact, he said, carrying your child helps him grow more secure and confident of himself.

“Kahit kausapin mo at sabihin mong ‘nandito ako, baby, mahal kita, ‘di kita iiwan’ ay ‘di niya ito naiintindihan. Para sa baby, ang pagkarga mo at pagdikit mo ng katawan niya sa init ng katawan mo–kapag narinig na niya ulit ang pitik ng puso mo at malapit na tunog ng boses mo at ang yakap na parang nasa loob siya ulit ng matres–ang ibig sabihin ay ‘I love you, I am here, I won’t leave you’,” he further stated. “Kung gusto mong lumaki siyang hindi insecure at confident, huwag mong ipagkait ang karga mo.”

Read the whole piece of advice here: